Palvelut

Perhe- ja perintöoikeus

 • Avioehdot
 • Avioerot
 • Omaisuuden jako
 • Lasten huolto, tapaaminen ja elatusapu
 • Testamentit
 • Lahjakirjat ja perinnönjaot
 • Perunkirjoitukset
 • Edunvalvonta

Kaupat ja asuminen

 • Asunto- ja kiinteistökaupat
 • Kuntotarkastukset
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
 • Kosteus- ja homevaurioriidat
 • Urakoitsijan vastuuriidat
 • Vuokrasopimusriidat

Maankäyttö ja ympäristö

 • Maanmittaustoimitukset
 • Kaavoitusriidat
 • Ympäristön turmeleminen
 • Ympäristöluvat
 • Ympäristövahingot
 • Naapuruus-suhderiidat

Yritykset ja yhteisöt

 • Sopimusoikeus
 • Asunto-osakeyhtiön perustaminen
 • Laskusaatavariidat
 • Työsuhdeasiat
 • Yrityskaupat
 • Omistusjärjestelyt
 • Vastuukysymykset

Maksukyvyttömyys

 • Saatavien perintä
 • Ulosotto
 • Velkasaneeraus
 • Konkurssi
 • Takaisinsaanti
 • Talousrikokset

Oikeudenkäynnit

 • Riita-asiat
 • Rikosasiat
 • Hallinto-oikeusasiat
 • Välimiesoikeudenkäynnit
 • Tuomioistuinsovittelu
 • Kuluttajansuoja
 • Vakuutusoikeus

Henkilöstö

Esko Alakurtti

Varatuomari, asianajaja

Oikeustieteen kandidaatti 1989, Varatuomari 1991, Asianajaja 1993

Yhteydenotto

Asianajotoimisto Esko Alakurtti

Linnankatu 21

20100 Turku

Puh: 0400 740 151

E-mail: esko@alakurtti.fi

Y-tunnus: 17086365